Rok szkolny 2022/2023

Czesne: za pierwsze dziecko: 225 zł/m-c, za drugie i kolejne dziecko: 185 zł/m-c

W opłacie stałej oferujemy następujące zajęcia:

Zajęcia Częstotliwość
Język angielski (zwiększona ilość godzin) 3 x w tygodniu
Rytmika 2 x w tygodniu
Religia 1 x w tygodniu
Programowanie – Bee-Boty (3-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Ozoboty (4-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Geniboty (5-latki) 1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) 1 x w tygodniu
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka rozwijająca 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia grupowe 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia indywidualne 1 x w tygodniu
Terapia pedagogiczna 1 x w tygodniu
Zajęcia z pedagogiem specjalnym 1 x w tygodniu
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych wg potrzeb
Zajęcia rozwijające zdolności wg potrzeb
Koncerty muzyczne 1 x w miesiącu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych – nieobowiązkowe Opłata
Taniec 14 zł / zajecie

Opłata za wyżywienie: 14 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa+podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,
od kilku lat staramy się aby ceny naszej oferty pozostawały na zbliżonym poziomie. Opłata stała nie została podniesiona od 2020 roku do końca roku szkolnego 2022/2023. Tak samo jak inne firmy, także nasze przedszkole mierzy się z negatywnymi skutkami dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz makroekonomicznej. Trwająca wojna w Ukrainie i związane z nią ograniczenia oraz sankcje spowodowały wzrost wielu kosztów. Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ ponoszonych kosztów na ceny naszych usług, zostaliśmy zmuszeni do ich aktualizacji. Cennik obowiązujący od 1.09.2023 roku znajduje się w tabeli poniżej. W obliczu tych nadzwyczajnych okoliczności liczymy na Państwa zrozumienie i dalszą współpracę.

Czesne: za pierwsze dziecko: 282 zł/m-c, za drugie i kolejne dziecko: 242 zł/m-c

W opłacie stałej (czesnym) oferujemy następujące zajęcia:

Zajęcia Częstotliwość
Język angielski (zwiększona ilość godzin) 3 x w tygodniu
Rytmika 2 x w tygodniu
Religia 1 x w tygodniu
Programowanie – Bee-Boty (3-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Ozoboty (4-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Geniboty (5-latki) 1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) 1 x w tygodniu
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka rozwijająca 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia grupowe 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia indywidualne 1 x w tygodniu
Terapia pedagogiczna 1 x w tygodniu
Zajęcia z pedagogiem specjalnym 1 x w tygodniu
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych wg potrzeb
Zajęcia rozwijające zdolności wg potrzeb
Koncerty muzyczne 1 x w miesiącu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych – nieobowiązkowe Opłata
Taniec wg cennika Szkoły Tańca

Opłata za wyżywienie: 16 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa + podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto: Caritas Poznańska 75 1020 4027 0000 1702 1317 3762