Regulamin rekrutacji

Wypełnioną kartę zgłoszenia dla nowych dzieci wraz z listem motywacyjnym, należy przynieść do przedszkola i przekazać pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni.

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2022/2023

Kartę można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony internetowej.

W przedszkolu funkcjonuje rekrutacja ciągła tzn. jeśli w ciągu roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnym miejscem możliwe jest przyjęcie dziecka w każdym miesiącu roku.