Regulamin rekrutacji

Wypełnioną kartę zgłoszenia dla nowych dzieci wraz z listem motywacyjnym (dlaczego wybraliście Państwo naszą placówkę, skąd się o nas dowiedzieliście), należy przynieść do przedszkola i przekazać pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni.

Nowy rok szkolny 2021/2022

Obecny rok szkolny 2020/2021

Kartę można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony internetowej.

W przedszkolu funkcjonuje rekrutacja ciągła tzn. jeśli w ciągu roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnym miejscem możliwe jest przyjęcie dziecka w każdym miesiącu roku.