Kadra

Agnieszka Graj

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia licencjackie – Edukacja elementarna z terapią
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe – Katecheza Przedszkolna
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel dyplomowany

Magdalena Goździak

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia licencjackie – Pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • CE – First Certificate in English
 • ODN – kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka obcego
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel mianowany

Łucja Sawińska

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Teologia katechetyczno-pastoralna
 • WSZ „Kadry dla Europy” – studia podyplomowe – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel mianowany

Marianna Skorlińska

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Socjologia
 • WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – studia podyplomowe – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowanie pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel kontraktowy

Dagmara Nowak

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia licencjackie – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel kontraktowy

Beata Kwaśna-Krygier

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Gospodarka przestrzenna
 • WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – studia podyplomowe – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel kontraktowy

Anna Kleeberg-Rumatowska

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Prawo
 • WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – studia podyplomowe – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z kwalifikacjami nauczycielskimi
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel kontraktowy

Marzena Najdek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Wykształcenie:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia licencjackie – Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Stopień awansu zawodowego:
 • Nauczyciel początkujący

Zofia Konieczna – psycholog

Wykształcenie:
 • SWPS Uniwersytet – studia magisterskie – psychologia
 • Uczelnia Nauk Społecznych – studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne
 • Centrum Doskonalenia Zawodowego – Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Katarzyna Hejne – logopeda

Wykształcenie:
 • Uniwerstyet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie – Filologia polska
 • WSNHiD w Poznaniu – studia podyplomowe – Logopedia
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia podyplomowe – Neurologopedia

Natalia Janicka-Krugiołka – gimnastyka ogólnorozwojowa, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
 • Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – studia magisterskie – Fizjoterapia

Magda Bartosiak – rytmika

Wykształcenie:
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – studia licencjackie – Rytmika
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Przygotowanie pedagogiczne

Pracownicy niepedagogiczni:

Pomoce nauczycielek: Małgorzata Wojtuś, Bernadeta Loba, Monika Bladowska
Pomoc kuchenna – Bożena Chmiela
Pomoc kuchenna/sprzątaczka – Bernadeta Bartkowiak