Żabki

„Żabki” to 4 latki.
Są pogodne, uśmiechnięte i bardzo ciekawe świata.
Ich sala oraz jej wyposażenie jest w kolorze zielonym, a wszystkie zabawki
i pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci 4 letnich.
Grupę prowadzą Pani Hania oraz Pani Dagmara, a pomaga im Pani Benia.

CIASTOLINA

Składniki:
2 szklanki mąki, 1 szklanka soli, 2 szklanki ciepłej wody, 2 łyżki oleju, 1 łyżka kwasku cytrynowego

Przygotowanie:
Składniki wymieszać w garnku. Podgrzewać na małym ogniu, nie przerywając mieszania. Najlepiej mieszać drewnianą łyżką albo trzepaczką. Masa powinna wyraźnie zgęstnięć. Będzie gotowa, kiedy uzyska konsystencję puree ziemniaczanego, a urwany kawałek nie będzie kleił się do palców. Pozostawić do ostygnięcia. Ciepłą ciastolinę wyrabiać na stolnicy. Im dłużej tym będzie bardziej elastyczna (3-5 minut). Podzielić dodać barwniki (szczyptę). Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach

WYDARZENIA:

KONSULTACJE: po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE
Maj 2022

Tydzień I: Wszystko może być muzyką
Tydzień II: Moja miejscowość, mój dom
Tydzień III: Wiosna na łące
Tydzień IV i V: Moi rodzice

 

WYBRANE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

– nauka prostych piose­nek fragmentami, me­todą ze słuchu.

– poznawanie wyglądu instrumentów perkusyj­nych: kołatki, grzechot­ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich.

– uczestniczenie w za­bawach rytmicznych, ruchowych

– reagowanie na zmia­ny tempa i dynamiki utworu o dużym zróż­nicowaniu.

– rozpoznawanie wybra­nych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach.

– określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

– nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.

– poznawanie ważniej­szych regionów nasze­go kraju, znajdujących się tam bogactw natu­ralnych

– podawanie nazwy na­szego kraju, symboli narodowych: flagi, go­dła, hymnu

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

– oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno

– obserwowanie w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie

– poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek

– obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ: Dla mamy

Moja kochana mamusiu!

To dla ciebie ten wierszyk,

dla ciebie słońce i chmury, dla ciebie tęcza i wietrzyk.

Wiosną i latem – kwiaty,

jesienią – liście jesienne…

Bądź szczęśliwa, mamusiu,

dziś, jutro i codziennie.

 

PIOSENKA: Żabie sekrety

Żaby kumkają od rana,

że swoje święto ma mama.

My mamę bardzo kochamy,

życzenia mamie składamy.

Żyj droga mamo, żyj nam sto lat

bądź zawsze zdrowa i kochaj nas.

Żaby rechocą od rana,

że swoje święto ma tata.

My tatę bardzo kochamy,

życzenia tacie składamy.

Żyj drogi tato, żyj nam sto lat

bądź zawsze zdrowy i kochaj nas.


JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA MAJ: Let’s race!

SŁOWNICTWO: car, bus, train, boat, plane, bike, rocket, tractor, hot air balloon, lorry, fast, slow, I like…

WIERSZ:
The wheels on the bus
The wheels on the bus go round and round
Round and round, round and round
The wheels on the bus go round and round
All day long!

PIOSENKA:
Fast and slow
Let’s go fast, zoom, zoom, zoom
Let’s wizz around the room!
Run fast, very fast
As fast as you can go!

Let’s go slow, oh, oh, oh
Go as slow as you can go!
Walk slow, very slow
As slow as you can go!

Let’s all clap very fast
Then clap very, very slow
Clap fast! Clap slow!
Well done! There you go!


Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami