Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Dagmarą oraz Panią Łucją, a pomaga im Pani Benia.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC
KWIECIEŃ:

Tydzień I:  WIELKANOC – ZWYCZAJE I TRADYCJE
Tydzień II:  WIOSNA NA WSI 
Tydzień III:  DBAMY O ZIEMIĘ
Tydzień IV: TEATR

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

− rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich
− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
− rozpoznawanie cyfr
− rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
– poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
– wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
– wyrzucanie śmieci do kosza
– sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
– sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie
– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
– szanowanie wody, niemarnowanie jej
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
– poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
– poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne,
– karanie za łamanie praw przyrody. − porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze
– poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
– przestrzeganie zasad właściwego zachowania się
– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
– umiejętne posługiwanie się rekwizytami
– przygotowanie kącika teatralnego
– wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
„Obudziły się pisanki”

Obudziły się pisanki wielkanocnym rankiem i
wołają:
– Patrzcie! Tu na stole same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe i baranek mały.
Ten baranek ma talerzyk, skubie z niego owies
świeży
A baby pękate w cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło od ucha do ucha!

PIOSENKA:
„O Zajączku Wielkanocnym”

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.
REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i
zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus-dyngus krzyczą
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.
REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA KWIECIEŃ: I like sport!

SŁOWNICTWO: playing basketball, playing football, riding a bike, running, skating, swimming, dancing, playng tennis, horse riding, skiing, in front of, behind, Do you like (running)? Yes, I do!

WIERSZ:

Wee Willie Winkle
Wee Willie Winkle
Running through the town
Upstairs and downstair
In his dressing gown

Knocking at the windows
Calling through the lock
'Are the children all in bed?
It’s almost eight o’clock!’

PIOSENKA:

The me and you
One, two me and you!
I’m in front of you!

One, two me and you!
I’m behind you!

One, two me and you!
I’m in front of you!

One, two me and you!
I’m behind you!

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami