Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków”  jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Magdą oraz Panią Marianną, a pomaga im Pani Małgosia.

Konsultacje: po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

 TEMATY KOMPLEKSOWE
MAJ:

I tydzień: Polska – mój dom
II tydzień: Święto rodziców
III tydzień: Łąka i jej mieszkańcy
IV tydzień: Muzyka jest wszędzie

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ:

− nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków, miejsc
poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu
słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
− przygotowanie elektronicznych życzeń, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków
poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
− określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
− zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
gra na instrumentach perkusyjnych
wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo (tworzenie orkiestry)
wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

 

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:

 

PIOSENKA:

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze sobie pomagamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA MAJ: What a fun day!

SŁOWNICTWO: get dressed, get up, go to bed, have a bath, have breakfast, have dinner, go to school, have a snack, play with friends, watch TV, daytime, night-time, having a routine, It’s time to (get up!) OK!

WIERSZ:

One, two, three, four, five
Once I caught fish alive
Six, seven, eight, nine, ten
Then I let it go again

PIOSENKA:

The shining brightly

In the daytime, I can hear
Birds singing, birds singing
In the daytime, I can see
The sun shining brightly

In the night-time, I can hear
Owls hooting, owsl hooting
In the night-time, I can see
The stars shining brightly

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami