Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Dagmarą oraz Panią Łucją, a pomaga im Pani Benia.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC
STYCZEŃ:

Tydzień I:   W KRAINIE BAŚNI
Tydzień II:  ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW
Tydzień III:  RODZICE RODZICÓW
Tydzień IV I V: ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
● tworzenie własnych książek oraz książek na podstawie znanych bajek,
● organizowanie w sali kącika książki,
● poznawanie ptaków odwiedzających karmnik w czasie zimy,
● zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np.
ptakami,
● rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu,
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
● zwracanie uwagi na właściwy sposób ubierania się odpowiednio do
warunków atmosferycznych występujących zimą,
● kształtowanie postawy dbania o zdrowie poprzez właściwą higienę, zdrowe
odżywianie się oraz zabawę na świeżym powietrzu,
● kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr,
● nazywanie figur geometrycznych,
● rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
„W domu”
Pewna myszka, po kryjomu,
Założyła dom w mym domu,
Przy czym, całkiem nie na żarty,
Prowadziła dom otwarty.
Chociaż miała dom na głowie,
Zaprosiła krewnych mrowie,
Powtarzając byle komu:
– Czuj się jak u siebie w domu.
Nieraz, pragnąc trochę ciszy,
Chciałem dom wymówić myszy,
Ale ona, strasząc gości,
Trzęsła domem bez litości
I, choć spokój jest mi drogi,
Postawiła dom na nogi.
Odtąd więc, by było prościej,
Jestem w domu tylko gościem.

PIOSENKA:
„Maluję wielki dom”
Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.
A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.
Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.
Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.
Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją…
Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.
Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją…
Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.
Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją…

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA LUTY: Discover Fruit

SŁOWNICTWO: banana, orange, pear, plum, cherry, apple, mango, watermelon, pineapple, strawbery; Look at the…; yum, yum; I like…, high, low

WIERSZ:

One Banana, Two Bananas

One Banana, two bananas, three bananas, four!
Five bananas, six bananas, seven bananas, more!

PIOSENKA:

The Fruit

Bananas, bananas
Yellow bananas
I like bananas
I do too!

Pears, pears
Green pears
I like pears
I do too!

Plums, plums
Purple plums
I like plums
I do too!

Cherries, cherries
Red cherries
I like cherries
I do too!

Oranges, Oranges
Big oranges
I like oranges
I do too!

Apples, apples
Red apples
I like apples
I do too!

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami