Rok szkolny 2020/2021

Opłaty

Opłata stała (czesne): 225zł/m-c

Opłata stała (czesne) za drugie dziecko: 185 zł/m-c

Opłata za wyżywienie: 12 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa+podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Zajęcia

Zajęcia Opłata
Religia bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Język angielski bezpłatnie (3 x w tygodniu)
Programowanie – Ozoboty (4-5 latki) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Zajęcia rozwijające zdolności (kierują wychowawczynie) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Psycholog (wg potrzeb) bezpłatnie (wg potrzeb)
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) w czesnym (1 x w tygodniu)
Rytmika w czesnym (2 x w tygodniu)
Gimnastyka rozwijająca (3-latki) w czesnym (1 x w tygodniu)
Gimnastyka korekcyjna (4 i 5-latki) w czesnym (1 x w tygodniu)
Koncerty muzyczne w czesnym (1 x w miesiącu)
Zajęcia dodatkowe – nieobowiązkowe Opłata
Tańce (3 – 5-latki) 40 zł/m-ąc (1 x w tygodniu)
Robotyka (4 – 5-latki) 30 zł/m-ąc (2 x w miesiącu)
Szachy (4 – 5-latki) 20 zł/zajęcie (1 x w tygodniu)

Numer konta

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca

Caritas Poznańska 75 1020 4027 0000 1702 1317 3762