Opłaty

Nowy rok szkolny 2021/2022

Czesne (nie ulega zmianie): za pierwsze dziecko: 225 zł/m-c, za drugie dziecko: 185 zł/m-c

Język angielski: od września 2021 r. – 5 x w tygodniu

W opłacie stałej oferujemy następujące zajęcia:

Zajęcia Częstotliwość
Język angielski 5 x w tygodniu
Rytmika 2 x w tygodniu
Religia 1 x w tygodniu
Programowanie – Bee-Boty (3-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Ozoboty (4-5 latki) 1 x w tygodniu
Zajęcia rozwijające zdolności (kierują wychowawczynie) 1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) 1 x w tygodniu
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka rozwijająca (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka korekcyjna (4 i 5-latki) 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia grupowe 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia indywidualne (za zgodą rodziców) wg potrzeb
Terapia pedagogiczna (na podstawie opinii poradni) wg potrzeb
Koncerty muzyczne 1 x w miesiącu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych – nieobowiązkowe Opłata
Tańce (3 – 5-latki) 10 zł/zajęcie
Robotyka (4 – 5-latki) 15 zł/zajęcie
Szachy (4 – 5-latki) 20 zł/zajęcie

Obecny rok szkolny 2020/2021

Czesne: za pierwsze dziecko: 225 zł/m-c, za drugie dziecko: 185 zł/m-c

Najważniejsze zmiany w organizacji zajęć w bieżącym roku szkolnym to:
– zwiększona liczba godzin języka angielskiego
– programowanie dla wszystkich dzieci wplatamy w codzienną pracę dydaktyczną,
– zajęcia z psychologiem,
– zajęcia z terapeutą pedagogicznym,
– zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
– zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

W opłacie stałej oferujemy następujące zajęcia:

Zajęcia Częstotliwość
Język angielski 3 x w tygodniu
Rytmika 2 x w tygodniu
Religia 1 x w tygodniu
Programowanie – Bee-Boty (3-latki) 1 x w tygodniu
Programowanie – Ozoboty (4-5 latki) 1 x w tygodniu
Zajęcia rozwijające zdolności (kierują wychowawczynie) 1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) 1 x w tygodniu
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka rozwijająca (3-latki) 1 x w tygodniu
Gimnastyka korekcyjna (4 i 5-latki) 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia grupowe 1 x w tygodniu
Psycholog – zajęcia indywidualne (za zgodą rodziców) wg potrzeb
Terapia pedagogiczna (na podstawie opinii poradni) wg potrzeb
Koncerty muzyczne 1 x w miesiącu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych – nieobowiązkowe Opłata
Tańce (3 – 5-latki) 10 zł/zajęcie
Robotyka (4 – 5-latki) 15 zł/zajęcie
Szachy (4 – 5-latki) 20 zł/zajęcie

Opłata za wyżywienie: 12 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa+podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto: Caritas Poznańska 75 1020 4027 0000 1702 1317 3762