Rok szkolny 2019/2020

Opłaty

Opłaty od września 2019 r.:

opłata stała – 180 zł miesięcznie

opłata za drugie dziecko w przedszkolu – 140 zł miesięcznie

opłata za wyżywienie (3 posiłki) – 11 zł dziennie

W przypadku nieobecności dziecka opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w następnym miesiącu.

Zajęcia

Zajęcia Opłata
Religia bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Język angielski bezpłatnie (2 x w tygodniu)
Programowanie – Ozoboty bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Zajęcia rozwijające zdolności (kierują wychowawczynie) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Rytmika 24 zł/m-c (2 x w tygodniu)
Gimnastyka rozwijająca (3-latki) 10 zł/m-c (1 x w tygodniu)
Gimnastyka korekcyjna (4 i 5-latki) 15 zł/m-c (1 x w tygodniu)
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) 10 zł/m-c (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Koncerty muzyczne w czesnym (1 x w miesiacu)
Zajęcia dodatkowe – nieobowiązkowe Opłata
Tańce (3 – 5-latki) 40 zł/m-ąc (1 x w tygodniu)
Robotyka (4 – 5-latki) 30 zł/m-ąc (2 x w miesiącu)
Szachy (4 – 5-latki) 20 zł/zajęcie (1 x w tygodniu)

Rok szkolny 2020/2021

Opłaty

Opłaty od września 2020 r.:

opłata stała (czesne) – Grupa 1:
185zł+25zł rytmika+10zł gimnastyka+5zł profilakt. wad wymowy = 225zł/m-c

opłata stała (czesne) – Grupa 2 i 3:
185zł+25zł rytmika+15zł gimnastyka+0zł logopedia indywidualna = 225zł/m-c

opłata stała (czesne) za drugie dziecko:
145zł+25zł rytmika+15zł gimnastyka+0zł logopedia = 185 zł/m-c

opłata za wyżywienie: 12 zł dziennie / 3 posiłki dziennie:
śniadanie, zupa+podwieczorek, drugie danie, napoje do wszystkich posiłków

ODPISY :
– zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka we wrześniu zwrot następuje w październiku);
– opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowana pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Zajęcia

Zajęcia Opłata
Religia bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Język angielski bezpłatnie (3 x w tygodniu)
Programowanie – Ozoboty (4-5 latki) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Zajęcia rozwijające zdolności (kierują wychowawczynie) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Psycholog (wg potrzeb) bezpłatnie (wg potrzeb)
Logopedia indywidualna (kieruje logopeda) bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Profilaktyka wad wymowy (3-latki) w czesnym (1 x w tygodniu)
Rytmika w czesnym (2 x w tygodniu)
Gimnastyka rozwijająca (3-latki) w czesnym (1 x w tygodniu)
Gimnastyka korekcyjna (4 i 5-latki) w czesnym (1 x w tygodniu)
Koncerty muzyczne w czesnym (1 x w miesiącu)
Zajęcia dodatkowe – nieobowiązkowe Opłata
Tańce (3 – 5-latki) 40 zł/m-ąc (1 x w tygodniu)
Robotyka (4 – 5-latki) 30 zł/m-ąc (2 x w miesiącu)
Szachy (4 – 5-latki) 20 zł/zajęcie (1 x w tygodniu)

Numery kont

Opłaty za przedszkole

(należy uiszczać do 15 – go dnia każdego miesiąca)

75 1020 4027 0000 1702 1317 3762

Caritas Poznańska Zakład Charytatywno – Opiekuńczy

 

Opłaty za zajęcia taneczne

(należy uiszczać do 10 – go dnia każdego miesiąca)

Powyższe raty płatne są za pośrednictwem panelu Klienta na stronie www.studiotanca.com.pl – strefa Rodzica, przy użyciu systemu Przelewy 24. Konto należy aktywować po otrzymaniu maila z linkiem aktywacyjnym.

Studio Tańca Romy Jakubowskiej
Kontakt do Instruktora:
Katarzyna Bugajak 604 412 691
studiotanca.katarzyna@gmail.com