Regulamin rekrutacji

W związku z zaistniałą sytuacją (stan epidemii wywołany COVID-19) wypełnioną kartę zgłoszenia dla nowych dzieci należy przesłać drogą elektroniczną na adres: promyki@caritaspoznan.pl z załączonym listem motywacyjnym (dlaczego wybraliście Państwo naszą placówkę, skąd się o nas dowiedzieliście). Informacja o naborze elektronicznym jest zamieszczona na stronie głównej w zakładce „Ogłoszenia” – „Rekrutacja – elektroniczna”.

Nowy rok szkolny 2021/2022

Obecny rok szkolny 2020/2021

Kartę można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony internetowej.

W przedszkolu funkcjonuje rekrutacja ciągła tzn. jeśli w ciągu roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnym miejscem możliwe jest przyjęcie dziecka w każdym miesiącu roku.