Ramowy rozkład dnia

Godzina Zajęcia
6:00 – 8:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola;
Praca indywidualna z dziećmi;
Zabawy w kącikach zainteresowań;
Ćwiczenia poranne
Zabiegi higieniczne.
8:00- 8:30 Czynności gospodarczo- porządkowe. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci
8:30- 9:00 Śniadanie
9:00 – 9:30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9:30- 10:30 Zajęcia dodatkowe i twórcze.
Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
10.30- 11.30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
11:30- 11:45 Czynności gospodarczo- porządkowe. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci. Przygotowanie do posiłku
11:45- 12:00 Obiad – zupa + podwieczorek
12:00- 13:30 Odpoczynek; relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13:30 – 13:45 Czynności samoobsługowe, porządkowe, gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do posiłku.
13:45 – 14:15 Obiad – II danie
14:15 – 16:00 Pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna.
Zabawy z inicjatywy dzieci
14:15 – 17.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne.
Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno- kompensacyjna. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.
Pobyt na świeżym powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.