Ramowy rozkład dnia

Godzina Zajęcia
6:00 – 8:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Zabiegi higieniczne.
8:00- 8:30 Ćwiczenia poranne.
Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci – przygotowanie do posiłku.
8:30- 9:00 Śniadanie.
9:00 – 9:30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9:30- 10:30 Zajęcia dodatkowe i twórcze.
Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
10.30- 11.30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci – przygotowanie do posiłku.
11:30- 12:00 Obiad – zupa + podwieczorek
12:00- 13:15 Grupa 1 – leżakowanie.
Grupa 2 i 3 – odpoczynek; relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13:15 – 13:30 Czynności samoobsługowe, porządkowe, gospodarcze i higieniczne – przygotowanie do posiłku.
13:30 – 14:00 Obiad – II danie.
14:00 – 17:00 Pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna.
Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno- kompensacyjna.
Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.
Rozchodzenie się dzieci.