Żabki

„Żabki” to 4 latki.
Są pogodne, uśmiechnięte i bardzo ciekawe świata.
Ich sala oraz jej wyposażenie jest w kolorze zielonym, a wszystkie zabawki
i pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci 4 letnich.
Grupę prowadzą Pani Magda oraz Pani Bożenka, a pomaga im Pani Małgosia.

CIASTOLINA

Składniki:
2 szklanki mąki, 1 szklanka soli, 2 szklanki ciepłej wody, 2 łyżki oleju, 1 łyżka kwasku cytrynowego

Przygotowanie:
Składniki wymieszać w garnku. Podgrzewać na małym ogniu, nie przerywając mieszania. Najlepiej mieszać drewnianą łyżką albo trzepaczką. Masa powinna wyraźnie zgęstnięć. Będzie gotowa, kiedy uzyska konsystencję puree ziemniaczanego, a urwany kawałek nie będzie kleił się do palców. Pozostawić do ostygnięcia. Ciepłą ciastolinę wyrabiać na stolnicy. Im dłużej tym będzie bardziej elastyczna ( 3-5 minut). Podzielić dodać barwniki (szczyptę). Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach

TEMATY KOMPLEKSOWE
I tydzień: Dzieci całego świata
II tydzień: Na moim podwórku
III tydzień: Nadchodzą wakacje
IV tydzień: Czas wakacji

Wydarzenia:
01.06 Dzień Dziecka
Msza Święta na zakończenie roku – wg podanego harmonogramu

WYBRANE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO_DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2020:

 • poznawanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją
 • poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata
 • szanowanie odrębności narodowych, etnicz­nych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi)
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru; rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi; zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów; bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw
 • poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicz­nych; bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi; zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów; jedzenia nieznanych ro­ślin, brudnych owoców

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

Ewa Szelburg-Zarembina
Czerwiec to czarodziej,
Znalazł o północy to,
co w baśniach kwitnie raz w rok:
Kwiat Paproci.
Da go tobie. Da go mnie.
Kiedy? Nocką. Gdzie? We śnie.

.PIOSENKA „Na wędrówkę”

Oto jest piosenka letnia,
Ona jest na drogę świetna,
W każdym się plecaku zmieści,
Więc ją z sobą na wędrówkę weźmy

Ref. Wędrówka, drówka, rówka, ówka, wka, ka, a,
Bo o niej właśnie jest piosenka ta, ta, ta.
Gdy tylko słońce błyśnie, gdy ustanie deszcz
Wszyscy zaśpiewamy też.

Wyruszymy z domu rano,
Zanim jeszcze wszyscy wstaną,
Odpoczniemy sobie potem
Na zielonej łące wśród stokrotek.

Ref. Wędrówka, drówka, rówka, ówka, wka, ka, a,
Bo o nie właśnie jest piosenka ta, ta, ta.
Gdy tylko słońce błyśnie, gdy ustanie deszcz
Wszyscy zaśpiewamy też.

Gdy się skończy droga nasza,
Na kolację będzie kasza,
Dostaniemy też maślanki,
Wypijemy sobie po dwie szklanki.

Ref. Wędrówka, drówka, rówka, ówka, wka, ka, a,
Bo o niej właśnie jest piosenka ta, ta, ta.
Gdy tylko słońce błyśnie, gdy ustanie deszcz
Wszyscy zaśpiewamy też.

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA CZERWIEC: Four rubber rings

SŁOWNICTWO:
rubber ring, goggles, cap, armbands, bucket, spade, hot, cold

WIERSZ

Rain, rain go away
Rain, rain go away
Come again another day
Mummy wants to play

Rain, rain go away
Come again another day
Daddy wants to play

Rain, rain go away
Come again another day
Brother wants to play

Rain, rain go away
Come again another day
Sister wants to play

Rain, rain go away
Come again another day
Everybody wants to play

PIOSENKA
Four rubber rings

A red rubber ring
In the sea, in the sea
Is for me, me, me!

A blue rubber ring
In the sea, in the sea
Is for me, me, me!

A green rubber ring
In the sea, in the sea
Is for me, me, me!

A yellow rubber ring
In the sea, in the sea
Is for me, me, me!
Celem zajęć jest aby dziecko:

 • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
 • uczestniczyło w zabawach
 • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
 • śpiewało piosenki w grupie
 • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami