Żabki

„Żabki” to 4 latki.
Są pogodne, uśmiechnięte i bardzo ciekawe świata.
Ich sala oraz jej wyposażenie jest w kolorze zielonym, a wszystkie zabawki
i pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci 4 letnich.
Grupę prowadzą Pani Hania oraz Pani Dagmara, a pomaga im Pani Benia.

CIASTOLINA

Składniki:
2 szklanki mąki, 1 szklanka soli, 2 szklanki ciepłej wody, 2 łyżki oleju, 1 łyżka kwasku cytrynowego

Przygotowanie:
Składniki wymieszać w garnku. Podgrzewać na małym ogniu, nie przerywając mieszania. Najlepiej mieszać drewnianą łyżką albo trzepaczką. Masa powinna wyraźnie zgęstnięć. Będzie gotowa, kiedy uzyska konsystencję puree ziemniaczanego, a urwany kawałek nie będzie kleił się do palców. Pozostawić do ostygnięcia. Ciepłą ciastolinę wyrabiać na stolnicy. Im dłużej tym będzie bardziej elastyczna (3-5 minut). Podzielić dodać barwniki (szczyptę). Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach

WYDARZENIA:

KONSULTACJE: po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE
Czerwiec 2022

Tydzień I i II: Taki sam, ale inny
Tydzień III: Na moim podwórku
Tydzień IV: Nadchodzą wakacje
Tydzień V: Nasze wakacyjne plany

 

WYBRANE ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

– poznawanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

– szanowanie odrębności narodowych, etnicz­nych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi)

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

– bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

– zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru

– rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

– zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

– bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw.

– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

– poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

– nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych

– bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

– rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

–  zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

– jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców.

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ: Na plaży

Chlapu-plastu, już od brzasku

Budujemy miasto z piasku.

Piękne miasto nad miastami,

W jakim nie mieszkamy sami.

Domy barwne aż nad podziw,

Fruwa się w nich, czy też chodzi?

Można by tu żyć wspaniale,

Gdyby deszcz nie padał wcale.

 

PIOSENKA: Niech żyją wakacje

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje…

Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.

Niech żyją wakacje…

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA MAJ: Let’s race!

SŁOWNICTWO: car, bus, train, boat, plane, bike, rocket, tractor, hot air balloon, lorry, fast, slow, I like…

WIERSZ:
The wheels on the bus
The wheels on the bus go round and round
Round and round, round and round
The wheels on the bus go round and round
All day long!

PIOSENKA:
Fast and slow
Let’s go fast, zoom, zoom, zoom
Let’s wizz around the room!
Run fast, very fast
As fast as you can go!

Let’s go slow, oh, oh, oh
Go as slow as you can go!
Walk slow, very slow
As slow as you can go!

Let’s all clap very fast
Then clap very, very slow
Clap fast! Clap slow!
Well done! There you go!


Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami