Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków”  jest koloru czerwonego a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Anią oraz Panią Marianną, a pomaga im Pani Klaudia.

KONSULTACJE: 28.04.2020 (wtorek) godzina 16:00
Nauczyciel prowadzący: mgr Marianna Skorlińska

WYDARZENIA:
29.03 – Wykonanie pal wielkanocnych – zajęcia otwarte dla Rodziców
05.04 – Zaniesienie palm do Kościoła
06.04 – Śniadanie wielkanocne i szukanie Zajączka
07.04 – Warsztaty: wielkanocne babeczki
17.04 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i spotkanie z Siostrami ze Wspólnoty sług Maryi od Serca Jezusa z Brazylii

TEMATY KOMPLEKSOWE:
I tydzień: Dzień i noc
II tydzień: Wielki Tydzień
III tydzień: Dbamy o naszą planetę
IV tydzień: Kwiecień plecień
V  tydzień: W zdrowym ciele zdrowy duch

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • rozumie i wyjaśni następstwo dnia i nocy, zna cykl dobowy,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej,
 • przelicza oczka na kostce, podaje wynik liczenia,
 • zna tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą,
 • bierze udział w przygotowaniach i aktywnie uczestniczy w działaniach, związanych z kultywowaniem świąt Wielkanocnych,
 • zna litery drukowane: N, J,C oraz cyfrę 8,
 • nazywa i wskazuje poznane litery,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • odkodowuje informacje przedstawione za pomocą symboli,
 • wyraża emocje w formie muzycznej,
 • wykonuje eksperymenty graficzne,
 • zna etapy rozwoju fasoli,
 • wysłuchuje dźwięki i przelicza je,
 • wie jak rozwijają się owoce,
 • opisuje położenie przedmiotów,
 • zakłada hodowlę szczypiorku,
 • wie na czym polega zdrowe odżywianie
 • potrafi twórczo  korzystać z nowoczesnej technologii- Ozoboty,
 • rozwija kreatywność i wyobraźnię (Dary Froebla)

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ
„Przyjście wiosny” Jan Brzechwa

Naplotkowała sosna,
że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
– Przyjedzie pewno furą.
Jeż się najeżył srodze:
– Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę,
przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym,
przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka
– ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju
widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle
przyjeżdża motocyklem!

– A ja wam tu dowiodę,
że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
że płynie własną łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą,
już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!

PIOSENKA

1. Popatrz! Tam w dole płynie rzeką kra.
Już bociek wrócił zza siedmiu mórz.
Wierzba mięciutki bazie na gałęziach ma
i wszyscy się cieszą, że wiosna przyszła już.

ref.:
Bo wiosną, wiosną, wiosną
stokrotki w polu rosną.
Tu słychać skowronka,
tam frunie biedronka.
Wesoło brzęczą pszczoły,
fruwają motyle.
kochamy cię, wiosno, i tyle!

2. Mamo! To dziwne jak się zmienia świat.
Niedawno szary i brzydki był.
Teraz, ogrzany słońcem, pachnie młody sad.
Zielenią się drzewa i kwitną z całych sił.

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA MAJ: I like sport!

SŁOWNICTWO:
playing, basketball, playing football, riding a bike, running, skating, swimming

WIERSZ
Wee Willie Winkie

Wee Willie Winkie
Running through the town
Upstairs and downstairs
In his dressing gown

Knocking at the windows
Calling through the lock
‚Are the children all in bed?
It’s almost eight o’clock.’

PIOSENKA
I like running
I like running
I like running
I like running with my friends

I like swimming
I like swimming
I like swimming with my friends

I like playing football
I like playing football
I like playing football with my friends

I like skating
I like skating
I like skating with my friends

I like riding a bike
I like riding a bike
I like riding a bike with my friends

I like playing basketball
I like playing basketball
I like playing basketball with my friends

Celem zajęć jest aby dziecko:

 • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
 • uczestniczyło w zabawach
 • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
 • śpiewało piosenki w grupie
 • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami