Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków”  jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Magdą oraz Panią Marianną, a pomaga im Pani Małgosia.

Zebranie z rodzicami: korespondencja za pomocą poczty elektronicznej

WYDARZENIA:

05.10.2020 – 14.30 Wspólny różaniec Promyków w Sanktuarium (prowadzi grupa Jeżyków)
12.10.20 – 14.30  różaniec prowadzi grupa Żabek
19.10.20 – 14.30
różaniec prowadzi grupa Pszczółek

TEMATY KOMPLEKSOWE:
I tydzień: Jesień w sadzie
II tydzień: Jesień na działce
III tydzień: Nasze rodziny
IV tydzień: Nasi domowi ulubieńcy

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

-Dziecko rozpoznaje wybrane owoce, nazywa drzewa owocowe oraz stosuje nazwę: owoce egzotyczne

-Dziecko rozpoznaje i nazywa literę o, a, e,m (małą i wielką, drukowaną i pisaną)

-Dziecko rozwija sprawność fizyczną i wykonuje różne ćwiczenia ruchowe w tym  ćwiczenia z piłką

-Dziecko liczy w zakresie 6

-Dziecko rozpoznaje i nazywa warzywa  oraz wymienia części warzyw i określa w jakiej postaci nadają się do spożycia

-Dziecko rozwija umiejętność obserwacji

-Dziecko wypowiada się na podany temat i tworzy proste dialogi

-Dziecko zna pory roku

-Dziecko opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń

-Dziecko rozpoznaje i nazywa cyfry 1,2,3

-Dziecko podejmuje zaproponowane działania: analizuje i  wyciąga wnioski, rozwija mowę i myślenie

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:

 

PIOSENKA:

Piosenka o pomaganiu ludziom
słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

Nieprawda, że cały świat
Jest wielkim, bezdusznym miejscem
Gdzie człowiek nic nie jest wart,
Pieniądze tylko są szczęściem.
A szczęście największe jest
Gdy płynie z dawania niż brania
Więc bądźcie przygotowani
Do pomagania! Do pomagania!

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my
Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

Dobro, które dziś masz
Dla chorych, samotnych ludzi
Prędzej czy później do ciebie
Z podwójną siłą powróci.
Pomagać, to dzielić się
Nie chcąc w zamian dosłownie niczego
Łzy pozamieniać w śmiech
Nie ma nic bardziej cennego.

Utwór pochodzi z płyty „Piosenki Mądrych Dzieci”
zespołu Orkiestra dni naszych

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA PAŹDZIERNIK: Where’s Dex?

SŁOWNICTWO:
classroom, dining room, gym, library, playground, toilet, in, on, under, Is Dex in the (gym)? – Yes, he is

WIERSZ:
This is the way I wash my hands
Wash my hands, wash my hands
This is the way I wash my hands
One, two, three

This is the way I wash my face
Wash my face, wash my face
This is the way I wash my face
One, two, three

This is the way I brush my hair
Brush my hair, brush my hair
This is the way I brush my hair
One, two, three

This is the way I brush my teeth
Brush my teeth, brush my teeth
This is the way I brush my teeth
One, two, three

PIOSENKA:
Pencils here, Pencils there
Pencils, pencils everywhere
In the box
And on the chair
Pencils, pencils everywhere

Pencils here, Pencils there
Pencils, pencils everywhere
Under the table
And in my hair
Pencils, pencils everywhere

Pencils here, Pencils there
Pencils, pencils everywhere
In, on and under, everywhere
Pencils, pencils everywhere
Arggh!

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami