Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków”  jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Magdą oraz Panią Marianną, a pomaga im Pani Małgosia.

Konsultacje: po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

 TEMATY KOMPLEKSOWE
KWIECIEŃ:

I tydzień: Wielkanoc – zwyczaje i tradycja
II tydzień: Wiosna na wsi
III tydzień: Dbamy o Ziemię
IV tydzień: Teatr
V tydzień: Polska – mój dom

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ:
– rozwijanie mowy i myślenia, zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
– zapoznanie ze zwyczajem wykonywania palm wielkanocnych, rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
-rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów równolicznych,
-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
-rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu,
-rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współdziałania,
-rozwijanie orientacji przestrzennej,
-porównywanie wysokości,
-ukazanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka,
-bezpośrednie obserwowanie przyrody,
-rozwijanie opiekuńczego stosunku względem przyrody,
zapoznanie z teatrem, zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych,
– rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ: „Przyjaciel przyrody„; A. Widzowska
My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!

To źle marnować wodę w kapieli
od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie?
Lepiej z prysznica zrobić fontannę!

Torba foliowa szczerzy zębiska.
– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.
Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,
fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!
-Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.
-W lesie się smażę niczym iskierka,
a gdy rozgrzeję się jak ognisko,
pożar wywołam i spalę wszystko!

-Czy wy nie wiecie okropne śmieci,
że na planecie mieszkają dzieci?
Szust! Posprzątamy bałagan wielki,
osobno papier, plastik, butelki!

 

PIOSENKA:

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA KWIECIEŃ: I like running

SŁOWNICTWO: playing basketball, playing football, riding a bike, running, skating, swimming, in front of, behind, do you like (running)? Yes, I do.

WIERSZ:
Wee Willie Winkie
Wee willie Winkie
Running through the town
Upstairs and downstairs
In his dressing gown

Knocking at the windows
Calling through the lock
'Are the children all in bed?
It’s almost eight o’clock.'

PIOSENKA:
The me and you
One, two, me and you!
I’m in front of you!

One, two, me and you!
I’m behind you!

One, two, me and you!
I’m in front of you!

One, two, me and you!
I’m behind you!

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami