Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Beatą oraz Panią Anią, a pomaga im Pani Ala.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESAC
PAŹDZIERNIK:

Tydzień I, II: JESIEŃ W SADZIE
Tydzień III: JESIEŃ NA DZIAŁCE
Tydzień IV: NASZE RODZINY
Tydzień V: NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

  • Jesień – poznajemy przyrodę: rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad; nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);
  • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
  • określanie czynności domowych wykonywanych przez po- szczególnych członków rodziny; podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.
  • Wzmacnianie więzi w rodzinie: wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
  • Przyroda w sali, w domu: poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer; nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:

„Na straganie”
Jan Brzechwa

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:
„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze”.
„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”
Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”
Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”
„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może”.
„A to feler” –
Westchnął seler…..(…)

 

PIOSENKA:
Do przedszkola

„To my przedszkolaki”
(sł. A. Borowiecka, muz. G. Gąsior)

1.Kto po sobie sprząta ładnie
Nic nie rzuca byle gdzie?
Kto zagadkę szybko zgadnie
I z innymi bawi się?

Ref: Czy wiesz, kto to taki/

To my, przedszkolaki!

2. Kto przeprasza, kiedy trzeba,
Mówi „proszę”, gdy coś chce?
Kto się z innych nie wyśmiewa
I dziękuje, kiedy zje?Ref: Czy wiesz, kto to taki …

3. Kto poleceń pionie słucha?
Kto w grzeczności mistrzem jest?
Kto łokciami się nie szturcha
I kolegom mówi „cześć!”?

Ref: Czy wiesz, kto to taki …

4. Kto się dzieli zabawkami
I pomocny jest jak zuch?
Kto w rozmowie z kolegami
Cały się zamienia w słuch 

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA PAŹDZIERNIK: In my school

SŁOWNICTWO: classroom, dining room, gym, library, playground, toilet, children, cook, head teacher, teacher; in, on, under, Is Dex in the (gym)? – Yes, he is

WIERSZ:
This is the way…

This is the way I wash my hands
Wash my hands, wash my hands
This is the way I wash my hands
One, two, three

This is the way I wash my face
Wash my face, wash my face
This is the way I wash my face
One, two, three

This is the way I brush my hair
Brush my hair, brush my hair
This is the way I brush my hair
One, two, three

This is the way I brush my teeth
Brush my teeth, brush my teeth
This is the way I brush my teeth
One, two, three

PIOSENKA:
Pencils everywhere

Pencils here, Pencils there
Pencils, pencils everywhere
In the box
And on the chair
Pencils, pencils everywhere

Pencils here, Pencils there
Pencils, pencils everywhere
Under the table
And in my hair
Pencils, pencils everywhere

Pencils here, Pencils there
Pencils, pencils everywhere
In, on and under, everywhere
Pencils, pencils everywhere
Arggh!

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami