Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków” jest koloru pomarańczowego, a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Beatą oraz Panią Anią, a pomaga im Pani Ala.

Konsultacje:
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC
LISTOPAD:

Tydzień I:   JESIEŃ W SADZIE
Tydzień II:  JESIEŃ NA DZIAŁCE
Tydzień III:  NASZE RODZINY
Tydzień IV I V:  NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

WYBRANE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

– poznawanie sposobów budowania domów dawniej i współcześnie,
– pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do
nadchodzącej zimy,
– zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór,
– poznawanie różnych form zastosowania techniki,
– poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z niektórych urządzeń
technicznych,
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
– zwracanie uwagi na właściwy sposób ubierania się odpowiednio do
warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
– kształtowanie postawy dbania o zdrowie poprzez właściwą higienę, zdrowe
odżywianie się oraz zabawę na świeżym powietrzu,
– kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr,
– nazywanie figur geometrycznych,
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

WIERSZ I PIOSENKA MIESIĄCA

WIERSZ:
„W domu”
Pewna myszka, po kryjomu,
Założyła dom w mym domu,
Przy czym, całkiem nie na żarty,
Prowadziła dom otwarty.
Chociaż miała dom na głowie,
Zaprosiła krewnych mrowie,
Powtarzając byle komu:
– Czuj się jak u siebie w domu.
Nieraz, pragnąc trochę ciszy,
Chciałem dom wymówić myszy,
Ale ona, strasząc gości,
Trzęsła domem bez litości
I, choć spokój jest mi drogi,
Postawiła dom na nogi.
Odtąd więc, by było prościej,
Jestem w domu tylko gościem.

PIOSENKA:
„Maluję wielki dom”
Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.
A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.
Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.
Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.
Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją…
Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.
Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją…
Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.
Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!
Ref.: Serduszka biją…

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA GRUDZIEŃ: Dex’s dream

SŁOWNICTWO: bathroom, bedroom, garage, garden, kitchen, living room, small, medium, big, Where’s Dex? Dex is in the (garden)

WIERSZ:
There are five in the bed

There are five in the bed
And the little one says
Roll over! Roll over!
So we all roll over and one falls out

There are four in the bed
And the little one says
Roll over! Roll over!
So we all roll over and one falls out

There are three in the bed
And the little one says
Roll over! Roll over!
So we all roll over and one falls out

There are two in the bed
And the little one says
Roll over! Roll over!
So we all roll over and one falls out

There’s one in the bed
And the little one says
Goodnight!

PIOSENKA:
The Bear

I’m a big bear /x2
I’m Daddy bear
I’m a big daddy bear

I’m a medium bear /x2
I’m Mummy bear
I’m amedium mummy bear

I’m a small bear /x2
I’m Baby bear
I’m a small baby bear

Celem zajęć jest aby dziecko:

  • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
  • uczestniczyło w zabawach
  • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
  • śpiewało piosenki w grupie
  • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami