Jeżyki

„Jeżyki” to nasze najstarsze przedszkolaki – dzieci 5 – letnie.
Starszaki chętnie pomagają młodszym i są dla nich wzorami do naśladowania.
Sala „Jeżyków”  jest koloru czerwonego a wyposażenie i zabawki
odpowiadają potrzebom starszaków, które uczą się i bawią
z Panią Anią oraz Panią Marianną, a pomaga im Pani Monika.

CO JEŻYKI BĘDĄ ROBIŁY W PAŹDZIERNIKU?
01.10.19 Zawiązanie Róży Różańcowej rodziców dzieci „PROMYKÓW”
02.10.19 Święto Anioła Stróża
03.10.19 Spotkanie ze Strażą Miejską pt. „O bezpieczeństwie na drodze”
08.10.19 Różaniec w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia godz.14:30
14.10.19 Dzień Edukacji Narodowej
16.10.19 Różaniec godz. 14:30 i Dzień Papieża Jan Pawła II
17.10.19 Spotkanie z panią policjantką
18.10.19 FILHARMONIA POMYSŁÓW godz. 9:00 / prosimy o odświętny strój
22.10.19 Otwieramy Przedszkolne Koło Caritas / prosimy o bardzo odświętny strój J
24.10.19 Różaniec w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia godz.14:30
29.10.19 PASOWANIE godz. 10:00
30.10.19 wspólne świętowanie Dnia Wszystkich Świętych z dziećmi z Przedszkola „Boża Radość” godz. 10:00
31.10.19 Marsz Wszystkich Świętych godz. 10:00 / przebieramy się za świętych.
Tematy kompleksowe:
Tydzień I: Ja i moja rodzina.
Tydzień II: Jesień w sadzie i ogrodzie.
Tydzień III: Bezpieczna droga do przedszkola.
Tydzień IV: Moje zabawki.
Tydzień V: Świętujemy Święto Wszystkich Świętych

28.10.19 godz. 16:00 – 17:00 Konsultacje dla rodziców.                                                    Prowadząca Marianna Skorlińska

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

 • odczuwa przynależność do rodziny,
 • bierze udział w zabawach parateatralnych,
 • umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych,
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach,
 • poznaje role pełnione przez ważne osoby,
 • wypowiada się na temat własnej pracy,
 • uczestniczy w zajęciach gimnastycznych,
 • uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty,
 • dysponuje sprawnością rąk niezbędną do pisania i rysowania,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • przelicza w zakresie 1-10,
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunek,
 • układa kompozycje z materiału przyrodniczego,
 • wykleja używając różnych materiałów plastycznych,
 • grupuje obiekty wg. zasad,
 • nazywa popularne drzewa, tworzy zielnik,
 • zna dary jesieni, rozpoznaje je za pomocą dotyku,
 • zna owoce i warzywa, potrafi rozpoznać je za pomocą zmysłu smaku,
 • gra na instrumentach, wystukuje rytm,
 • zna litery drukowane: E, I,
 • reaguje ruchem na muzykę,
 • poznaje pojęcia związane z kosmosem,
 • odczuwa przynależność do grupy rówieśniczej,
 • układa historyjkę obrazkową,
 • zna sposoby radzenia sobie ze smutkiem,
 • współdziała w zabawie.

PIOSENKA MIESIĄCA

„Piosenka o pomaganiu ludziom”

sł. i muz. Jerzy Kobyliński

 

Ref. Kto jeśli nie Ty, kto jeśli nie my?

Kto jeśli nie ja pomagać innym mam.

 

1.

Nieprawda, że cały świat

Jest wielkim bezdusznym miejscem.

Gdzie człowiek nic nie jest wart

Pieniądze tylko są szczęściem.

 

A szczęście największe jest

Gdy płynie z dawania niż brania

Więc bądźcie przygotowani

Do pomagania.

 

Ref. Kto …

Dobro, które dziś masz

Dla chorych samotnych ludzi

Prędzej, czy później do Ciebie

Z podwójną siłą powróci.

 

Pomagać to dzielić się

Nie chcąc w zamian dosłownie niczego.

Łzy pozamieniać w śmiech

Nie ma nic bardziej cennego.

 

Ref. Kto …

WIERSZ MIESIĄCA

„Rodzina”

Iwona Rup

 

Mama z Tatą to małżeństwo.

Mają córkę oraz syna

I mieszkają w jednym domu

To wspaniała jest rodzina.

 

Mama z Tatą to rodzice,

Siostra z bratem to rodzeństwo,

A osoby te z pewnością

Łączy wspólne pokrewieństwo.

 

Dziadek to jest tata taty

Babcia  – taty mamą jest.

A rodzice twojej mamy

Są dziadkami twymi też.

 

Siostra mamy to jest ciocia,

A jej brat jest twym wujaszkiem.

Ciocia druga  – siostra taty

A brat jego  – twym stryjaszkiem.

 

Dzieci Twoich cioć i wujków

to kuzyni i kuzynki.

I to wszystko jest na temat

Wyjątkowej twej rodzinki.

JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT NA PAŹDZIERNIK:
DISCOVER MY CLASSROOM

SŁOWNICTWO:
TABLE, CHAIR, BOOK, STICKER, CRAYON, PENCIL, DOOR, WINDOW, BIN, PEG, HAVE YOU GOT A (CHAIR)? YES, I HAVE, HAPPY, SAD, SURPRISED

ZWROTY/SŁOWA UŻYWANE PRZEZ NAUCZYCIELA (RECEPTIVE LANGUAGE):
Hooray!, It’s school today!, In the classroom. This is our/my… Please be quiet!, My…, He’s lost a feather, Look! Wow! Well done to…

PIOSENKI:

Pencils everywhere
Pencils here, pencils there
Pencils, pencils everywhere
In the box
And on the chair
Pencils, pencils everywhere

Pencils here, pencils there
Pencils, pencils everywhere
Under the table
And in my hair
Pencils, pencils everywhere

Pencils here, pencils there
Pencils, pencils everywhere
In, on and under, everywhere
Pencils, pencils everywhere
Arggh!

WIERSZYK

Little star
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky

Celem zajęć jest aby dziecko:

 • rozumiało bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagowało na nie;
 • uczestniczyło w zabawach
 • powtarzało rymowanki i proste wierszyki
 • śpiewało piosenki w grupie
 • rozumiało ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.